Akıllı Tekrar Sistemi

akilli tekrar sistemi

  • Sınavlar bilgi ve yorum gerektiren sınavlardır. Başarılı olabilmek için öğrenilmiş bilgilerin unutulmaması, hafızada çok iyi şekilde saklanması gerekir.

  • Psikoloji literatüründeki araştırmalar, anlamlandırılamayan bilgilerin büyük çoğunluğunun 24 saat içinde unutulduğunu göstermektedir. Bu bilimsel sonuçlar ışığında "Akıllı Tekrar Sistemi" ile günlük etütlerde tekrarların yapılması sağlanarak, bilgiler güncel ve kalıcı hale getirilir.

  • Günlük tekrarlar, bireysel ders çalışma salonunda kurumumuzun kontrolünde, öğretmen gözetiminde gerçekleştirilmektedir.