Üçgen Fen Kurs Rehberlik

1. AMACIMIZ

rehberlik

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğu görüşüyle yola çıkan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık sürecinde karşılaştıkları güçlükleri çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyumlu, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

Üçgen Fen Kurs Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle;

Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,

Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,

Öğrencinin bireysel özellik ve potansiyelini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini, sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

2. İLKELERİMİZ

rehberlik

 • Gizlilik

 • Gönüllülük

 • Süreklilik

 • Kişi haklarına saygı

 • Güven

 • Bireyin değerliliği

 • Bireyin Özerkliği
 • İşbirliği

Kursumuzda bulunan rehberlik ve psikolojik danışma servisine ihtiyaç duyduğunuz her konuda başvurabilirsiniz. Bu konuların bazıları;

 • İçinde bulunduğunuz yaş döneminin özelliklerini bilmek istiyorsanız,

 • Günlük hayatta karşılaştığınız problemlerle baş etmek için ihtiyaç duyulan becerileri kazanmanın yollarını öğrenmek istiyorsanız,

 • Sınavlar hakkında bilgi almak istiyorsanız,

 • Ders çalışma alışkanlıklarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız,

 • Başarısızlık nedenlerinizi anlamak istiyorsanız

 • Moraliniz bozuk, aklınız karışık ve bu nedenle biriyle konuşmak istiyorsanız,

 • Sınav kaygısı yaşıyorsanız,

 • Kendinizi ve başarılı olacağınız meslekleri tanımak istiyorsanız,

 • Aile içinde problem yaşıyor ve bu konuda biriyle konuşmak istiyorsanız,

 • Arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşıyorsanız,

 • Hedef belirlemede ve meslek seçiminde destek istiyorsanız,

 • Karar vermede zorluk yaşıyorsanız, karar verme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız

 • Zamanı etkili şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız,

 • Özgüveninizi geliştirmek istiyorsanız,

 • Problem çözme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız,

 • Öfkeli ve öfkenizi yönetme becerisini geliştirmek istiyorsanız,

 • Başkasına paylaşamadığınız sorunlarınız varsa,

 • Kendinizi geliştirmek, gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyduğunuz konularda, ihtiyaç duyduğunuz anda görüşmek için rehberlik servisine başvurabilirsiniz.

3. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ NE DEĞİLDİR?

 • Bireyin yapamadıklarının onun adına yapmak değildir.

 • Disiplin, yargılama, ceza verme merkezi değildir.

 • Rehberlik servisi hastane, psikolojik danışman doktor değildir.

 • Problemi ortadan kaldırmaz problemin çözülmesine yardımcı olur.

4. ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

EĞİTSEL REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Her hafta düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla öğrencinin konu eksiklerinin belirlenmesi

 • Ödev kontrolleri: Öğrencilere verilen günlük, haftalık ve aylık ödevlerin titizlikle takip edilmesi, velinin ödev eksikleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve ödev tamamlanınca geri bildirimde bulunulması

 • Velileri öğrencilerin yaş özellikleri, çocuk eğitimi, davranış bozuklukları ve nedenleri konularında bilgilendirmek. Çocuğun başarısının öğrencilerin sınıf içindeki tutum ve davranışları ile gözlemlenerek tanınması, ergenlik vb. konularda aydınlatan çalışmalar yapılması

BİREYSEL REHBERLİK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak, kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme becerisini geliştirmek.

 • Aile ve derslerdeki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamak.

 • Gerçekçi karar vermek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek.

 • Ergenlik döneminin fiziksel ve hormonal değişimine uyum sağlanmasına destek olmak.

 • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapılması.

 • İhtiyaç duyan tüm velilere danışmanlık yapılması.

 • Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan “önleyici” tedbirler sunmak, bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürütmek.

MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrencimizin kendini tanıması, yetenekleri, ilgileri, tutum, değer ve beklentileri gibi özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasına destek olmak,

 • Çevresindeki eğitim ve meslek olanakları hakkında bilgilere sahip olmak

 • Meslekleri tanıtıp her mesleğin gerektirdiği yetenekler, geleceği, çalışma koşulları, gelir durumu, iş bulma imkanları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek kendisine uygun mesleği seçmesinde yardımcı olmak.

5. REHBERLİK HİZMETLERİNDEN TAM YARARLANAN BİR ÖĞRENCİDE BEKLENEN DEĞİŞİMLER

 • Gelişen ve değişen dünyada ;

 • Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan,

 • Kendisi ve çevresiyle barışık,

 • Kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen,

 • Yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan,

 • Karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip,

 • Kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren,

 • Potansiyelini tam olarak kullanan,

 • Başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş,

 • Araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu,

 • Kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

6. REHBERLİK SERVİSİNE BAŞVURU

Rehberlik Servisi, eğitim yılı boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin serbestçe başvurabileceği bir birimdir. Servisten yararlanmanın herhangi bir prosedürü yoktur. Servisten randevu almak hizmetin daha etkin ve planlı yapılmasını sağlamak içindir.

7. VELİ OLARAK SİZE NASIL ULAŞABİLİRİM DİYORSANIZ

Velilerimizin çocukları ile ilgili değişik konularda rehberlik servisi ile işbirliği yapmaları onların gelişimi açısından hayati öneme sahiptir.

Yüz yüze görüşme için hafta içi ve hafta sonu her gün Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisine gelebilirsiniz.